Jdi na obsah Jdi na menu
 


>> 1911
K prozkoumání svatu vody bylo provedeno společné cvičení se sbory Jehnědí, Džbánov, Voděrady, Sudislav a to 30. července v Oucmanicích a v Sudislavi, 13. srpna ve Džbánově a Voděradech, 15. srpna ve Svatém Jiří, 27. srpna v Jehnědí. Dne 21. května se sbor zúčastnil veřejného cvičení ve Džbánově u Vysokého Mýta a 16. července ve Slatině.

>> 1912
Dne 17. července jel sbor se stříkačkou do Věrad k požáru, ale stříkačka nebyla uvedena v činnost. Dne 27. května účastnil se sbor výletu s jehnědskými na Hrádek a okrskového cvičení ve Vračovicích, dále vítání Jeho Excelence pana biskupa, který přišel do naší osady biřmovat.
Dne 31. srpna 1912 končí první období, kdy byl náš sbor pouze filiální, či místní, později velikého hasičského spolku pro politické okresy Rychnov nad Kněžnou a Nové Město nad Metují se sídle pro zprvu ve Spech, později v Albrechticích nad Orlicí. V roce 1876 se přihlásili podle pořadí sbory hasičskému sboru ve Spech - Čestice s 28 členy, Mokré s 23 členy, Svatý Jiří se 45 členy, Brzice s 26 členy, což byl první kolektiv v rámci sboru ve Spech. Valnou schůzí, konanou dne 31. srpna v sobotu o 6. hodině večer v hostinci u Ludvíčků, se ustavil "Sbor dobrovolných hasičů ve Svatém Jiří". Mnoho vykonal náš sbor pro záchranu majetku, dost též pro povznesení mysli a vzdělání ducha.

>> 1913
CK Místodržitelství v Praze udělilo čestné medaile se stuhami a příslušné dekrety členům: Josefu Kučerovi, Václavu Chlebounovi, Janu Kurkovi, Janu Ludvíčkovi a Vojtěchu Třasákovi. Účastnil se 11. května hašení požáru obytného stavení přítele Josefa Krále v Loučkách. Ve vážném nebezpečí se ocitl přítel Josef Samek z Louček, na něhož se zřítil štít hořící budovy, v kritickém okamžiku se zachránil, že se těsně přitiskl ke zdi.

>> 1914
Rok 1914 začal slibně plesem konaným 1. února za neobvykle veliké návštěvy přes devadesát párů. Nejvíce byly zastoupeny sboru Orlov, Voděrady, Zářecká Lhota, občanstvo z Louček a Oucmanic a i z Vysokého Mýta. Sbor se zúčastnil "Hasičského dne" 12. července konaného u příležitosti krajinské výstavy v Chocni. Činnost sboru překazila vyhlášená mobilizace 26. července 1914, v neděli na svátek Anny. Na válečné pole bylo povoláno dvacet členů. Dne 28. července byla svolána mimořádná valná schůze a zřízen hasičský dorost za náhradu odešlých členů na vojnu. Přihlásilo se osm jinochů a čtyři žáci. Dne 2. srpna vyjel sbor se stříkačkou k požáru do Vračovic, kde hořela stodola. Stříkačka již nebyla uvedena do chodu, ale členové ochotně pomáhali. Požár zavinil pětiletý hospodářův synek, který v době, kdy se matka odjela rozloučit s mužem, odcházejícím na frontu, udělal si u stodoly ohníček.

>> 1915
Bylo prováděo cvičení s dorostem a žactvem, které bylo málo navštěvováno. V roce 1915 bylo všech členů 56, z nichž 34 ve zbrani.

>> 1916
Válka trvá dále a z našeho kruhu odvolává nové a nové druhy.

>> 1917
V tomto roce bylo již mobilizováno do zbraně 37 členů.

>> 1918
Dne 1. listopadu 1918 byla svolána mimořádná valná schůze na oslavu prohlášení Československého státu, které se členové zúčastnili takřka všichni ve stejnokrojích. V tomto roce v listopadu se sbor zúčasnil sázení "lip svobody" v Jehnědí.

>> 1919
Dne 18. května se sbor zúčastnil sázení dvou "lip svobody" v horní části obce Svatý Jiří se sborem jehnědským. Při slavnosti promluvili učitelé František Uhlíř a Josef Čejka a farář Eduard Neumann. Téhož roku z jara zúčastnil se sbor sázení "lip svobody" v Mostku. K požáru se vyjelo do Voděrad, kde pod velkou září shořel stoh.

>> 1920
Sbor se zúčastnil 4. září okrskového cvičení v Tisové.