Jdi na obsah Jdi na menu
 


>> 1906
Na základě výnosu CK Místodržitelství v Praze obdrželi členové za 25letou činnost ve službě hasičské čestné medaile. Medaile obdrželi: Václav Vojtíšek, Václav Medulán, Josef Šnopl, Josef Ludvíček, Václav Třasák, Jan Šalda. Sbor se zúčastnil okrskového cvičení v Tisové, společného výletu se sborem sudislavským v Jehnědí. Po několikaleté snaze se podařilo veliteli zřídit odbor pohřební pokladny.

>> 1907
Dne 15. dubna se sbor zúčastnil hašení požáru ve Voděradech, prvně dopoledne, podruhé večer a 20. června opět ve Voděradech. Byl příromen slavnostnímu cvičení v Chotěšinách 23. června, slavnosti 25letého trvání sobru v Jehnědí, oslav 100letého trvání zdejší školy a odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského v Chocni.

>> 1908
Sbor se zúčastnil župního sjezdu v Sudislavi, oslav 60letého panování Jeho Veličenstva Františka Josefa I. Uspořádal zábavný večírek, který řídil Eduard Neumann.

>> 1909
Hašení požáru se zúčastnil 8. října v Zálší, 12. října ve Voděradech, 24. října v Jehnědí a 16. prosince ve Voděradech. Zúčastnil se slavnosti 25letého trvání sboru v Dolní Sloupnici, uspořádal přednášky, na kterých promluvil za učitelský sbor František Uhlíř a Augustin Bek. V tomto roce je zřízen ženský odbor. Přes veškerou činnost během roku, kterou je možno hodnotit kladně, byla narušena rozkolem mezi členy, kvůli navštěvování církevních slavností.

>> 1910
Rok započal jako skoro každoročně plesem Byla uspořádána zimní škola, na níž bylo promluveno o kometách, o Tolstém, o pečování v zimě o volný výjezd z hasičského skladiště, o zakládání veřejných knihoven a vzdělání venkovského lidu vůbec a podobně. Sbor se zúčastnil veřejného cvičení v Heřmanicích a výletu pořádaného brandýským sborem. Byly zakoupeny dvě berlovky pro první pomoc do Oucmanic na účet tamější obce.
Téhož roku, za krásného počasí, oslavil sbor svatojiřský 17. července 35leté trvání sboru veřejným cvičením za účasti osmnácti přátelských sborů okolních s 287 členy. Při této slavnosti vystoupil místní soubor mužský a ženský, který úspěšně předvedl moravské tance, které z ochoty nacvičila Růžena Beková. Učitel Augustin Bek v projevu uvedl, za jakých podmínek sbor vznikl a z kterých obcí se k němu hlásili členové.
Velitelem sboru byly odevzdány starším členům čestné diplomy: Josefu Ludvíčkovi, Janu Bekovi, Josefu Kučerovi č. 31, Josefu Šnoplovi, Václavu Medulánovi, Josefu Michalcovi, Janu Ludvíčkovi, Václavu Třasákovi. Medaile byly rozdány za zvuku hymny "Hej, Slované". Příjem ze slavnosti činil 687 korun, 24 hal., čistý zisk 165 korun, 13 hal. Na večerní vínek bylo vstupné pro pány 1 Kč, pro dámy 20 haléřů. některé vzácné a krásné momentky fotografoval farář Eduard neumann, který několik snímků uveřejnil v časopise Kurýr, čímž byla s místní slavností seznámena i širší veřejnost. Celkem byla tato slavnost tak zdařilá, že zanechala ty nejkrásnější dojmy.