Jdi na obsah Jdi na menu
 


>> 1900

Dne 21. ledna se osvědčil sbor v dovednosti při hašení požáru ve Svatém Jiří v hospodářství Václava Vojtíška, č. 28, který měl být poškozen paličem. Generální ředitelství pojišťovny zaslalo odměnu 10 korun. Pohořelý poděkoval v novinách. Při tlumení požáru byl přítomen též sbor jehnědský.

U příležitosti 25letého trvání hasičského sboru ve Svatém Jiří společně se sborem jehnědským oslavil sbor slavné jubileum slavností 15. července 1900. Před slavností byla střelba z hmoždířů, v den slavnosti o 6. hodině ranní budíček, potom vítání bratrských sborů do 2. hodiny odpoledne. Uvítací řeč měl Josef Michalec, velitel sboru, slavnostní řečník JUDr. Jindřich Harapát, rodák svatojirský a řídící učitel Jan Pilný z Chvojence. Poté se odešlo do zahrady, kde koncertovala srubská kapela a hrála též večer při tanečním vínku. Lesk dodala slavnosti švarná děvčata, oblečená do malebných krojů, která obstarávala prodej vstupenek, kytiček a medailí. Byla to děvčate ze Svatého Jiří, Louček, Oucmanic a Jehnědí. Bylo poděkováno Magdaléně Horské za spoluzřízení praporu a dívkám oucmanickým za skvostnou kytici, kterou darovaly našemu sboru. V závěru Jan Podzemský, jednatel sboru, k této slavnosti zapsal: "Konečně způsobem věru důstojným, ale málo výnosným, oslavil památku svého 25letého trvání, kterýžto den zajisté všem v milé paměti utkví jakožto den pro osadu naši zvláště památný, kdy osada naše malá hostila ve svém středu tolik zástupců a deputací bratrských sborů z blízka i daleka."

>> 1901
Obce se napříště usnesly dávat každým rokem sboru příspěvek: Oucmanice 10 korun, Loučky 8 korun, Svatý Jiří 16 korun. Tím padl rozvrh podle přímé daně.

>> 1902
V tomto roce je opět pořízen nový vycházkový stejnokroj. Sbor dojel k požáru na Sudislav, kde nezasáhl, k požáru do Džbánova se pro neschůdnost cesty nejelo. Byl přítomen slavnostnímu cvičení v Mostku, Heřmanicích a 20letého trvání sboru v Jehnědí.

>> 1903
Velitel si stěžuje na velkou liknavost členstva a jeho netečnost.

>> 1904
V srpnu sbor vyjel k požáru do Brandýsa, hořel Hanákův mlýn, kde nezasáhl, stříkačka se velkým spěchem cestou rozviklala a ani ji nebylo třeba, co hořelo, shořelo. Byl uspořádán výlet do Kněžství společně se sborej jehnědským a sudislavským. Pro velké sucho byly konány noční hlídky v měsíci září a říjnu. Pro osadu Sítiny byla pořízena jedna berlovka.

>> 1905
Sbor se zúčastnil hájení požáru v Zářecké Lhotě, kde dával vodu sboru choceňskému, slavnosti 25letého trvání sboru v Tisové a ve Voděradech, společného výletu v Sudislav se sborem jehnědským.

>> pokračování 1906 - 1910