Jdi na obsah Jdi na menu
 


>>1883
Po odstoupení obce Jehnědí klesl počet činných členů, včetně přispívajících a zakládajících, na 36. K požáru se dostavili do Sudislavi, Brandýsa nad Orlicí. Jeli také do Sloupnice, ale z Voděrad se vrátili. Uspořádali výlet na Růžový palouček a zúčastnili se odhalení pomínku bratranců Veverkových v Pardubicích. V tomto roce byl založen sbor v Sudislavi.

>>1884
K požáru se dostal sbor do Zářecké Lhoty, Louček a Jehnědí.

>>1885
Sbor se zúčastnil svěcení praporu v Tisové.

>>1886
K požáru se dostavil do Dvořiska a dostal pochvalu od CK okresního hejtmanství ve Vysokém Mýtě, zúčastnil se při požáru v Pelinách a v Jehnědí, 3x vyjel do Sloupnice, ale vždy se vrátil. Pro oucmanické bylo provedeno 20. srpna cvičení se stříkačkou. V tomto roce byl zrušen ve Svatém Jiří sborový ponocný, kterého platily zúčastněné obce. Podle záznamů z roku 1880 činilo služné 30 zlatých a přídavek na boty 6 zlatých.

>>1887
Sbor se dostavil k požárům v Brandýse, a to 30. dubna a 5. září, kdy vyhořelo několik stavení - úsek domů kolem sokolovny. Sbor obdržel od městského úřadu písemné poděkování. Dále se účastnil hašení požárů v Turově, Horkách, ve Voděradech a na Orlově. V tomto roce byl založen sbor v Zářecké Lhotě.

>>1888
V tomto roce se konalo I. veřejné cvičení ve Svatém Jiří, okrsku litomyšlského. Sbor se účastnil cvičení v Jehnědí, společně se sborem jehnědským a voděradským uspořádal výlet. Byl přítomen oslavám čtyřicetiletého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.

>>1889
Sbor se dostavil k požáru v Orlové a Perné, dále slavnostního cvičení ve Voděradech. Vítání Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. v Litomyšli při účasti na manévrech.