Jdi na obsah Jdi na menu
 


>> 1881

Na začátku roku darovala Magdaléna Horská ze Svatého Jiří hasičskému sboru nový sborový prapor, který byl zhotoven v Praze. Dne 3. července byla ve Spech na paměť 10letého trvání pojišťovny velká slavnost hasičská, které se zúčastnil i místní hasičský sbor. V tomto roce sbor vyjel ke dvěma požárům: do Sloupnice nedojel, vrátil se z Jehnědí. Za to se vyznamenal 18. prosince 1881 ve Vračovicích. Obdržel písemnou pochvalu od c. k. okresního hejtmanství ve Vysokém Mýtě. Při tomto požáru potkala členy nehoda. Před hostincem ve Vračovicích se jim náhle rozsypalo jedno kolo a všichni spadli na umrzlou zem. Ačkoliv byli praněni, rychle zatáhli stříkačku ke studni a útočili statečně na požár. Když byl požár zdolán, prohlíželi si boule a odřeniny.
V průběhu roku se do hasičského sboru přihlásili:
Svatý Jiří: Josef Andrle, František Bartoň.
Oucmanice: Jiří Andrle.
Jehnědí: Jan Pecháček.
Do 25. března 1881 bylo na straně vydání celkem přes 7 zlatých 87 krejcarů, včetně dluhu 4 zl. 78 krejcarů Zářecké Lhoty, která odepřela v roce 1880 na ni vyléhající povinnost zaplatit. Vydání na provoz hasičského sboru dosáhlo značné výše a tu se ozvalo v některých obcích proti němu reptání. Z původního dovozu stříkačky k požáru 2 zlaté, stoupla odměna na 3 zlaté. Proti vydání při svěcení sborového praporu, která byla rozepsána podle dřívějších usnesení a zvyklostí, podle přímé daně, odmítly zaplatit obce Voděrady a Džbánov odvolávajíce se na schůzi před svěcením praporu v Jehnědí, že vyšlé výlohy se svěcením zaplatí ze sborové pokladny. V tomto roce byl založen ve Voděradech vlastní sbor a proto vystoupili členové z Voděrad i ze Džbánova. Odstoupením těchto obcí sbor čítal 48 činných a 20 zakládajících členů.


>> 1882

V důsledku finančních těžkostí hasičského sboru byly požádány obce Vračovice, Zálší a Sudislav , aby přispěly na výdaje se stříkačkou. V tomto roce se poprvé objevuje funkce praporečníka a místopraporečníka.
Ke konci roku se utvořil samostatný Hasičský sbor v Jehnědí, jehož velitelem se stal bývalý velitel sboru svatojiřského Jan Vařečka, rolník z Jehnědí.