Jdi na obsah Jdi na menu
 


>> 1878 - 1880

V roce 1878 měla být postavena hasičská kůlna, kámen na ni a jiné potřeby dováželi členové z Oucmanic. Kolik za stavbu bylo vydáno a jak výdaje byly hrazeny se nedochovalo. V tomto roce vyjel sbor k požárům:
19. června do Jehnědí, dále do Vračovic a 30. července do Brandýsa nad Orlicí. Po požáru v Jehnědí zaslal sbor brandýskému sboru žádost, aby na jejich stranu k požáru nejezdili, neboť jejich stříkačka je velmi těžká a málo platná.
V tomto roce vstoupili do sboru ve Svatém Jiří: Václav Medulán, Josef Šnopl, Jan Vojtíšek.
Celková vydání spojená s provozem sboru v tomto roce činila 49 zlatých, což bylo rozvrženo na příslušné obce podle přímé daně.

V roce 1879 bylo dle seznamu přijato za členy sboru:
Svatý Jiří: 4 členové
Sítiny: Jan Mlejnek
Loučky: 2 členové
Jehnědí: Tobiáš Mikulecký, František Pánek, František Pecháček, Matouš Vařečka.
Voděrady: 22 členů (jmenovitě uveden Jan Beneš, řídící učitel)
Džbánov: Josef Adler, Tobiáš Mikulecký, Václav Veselý.

V roce 1880 se v Jehnědí konala valná schůze (2. února), na které bylo uvedeno, že sbor čítá 60 činných členů a 24 zakládajících.
V tomto roce vyjel sbor k požárům:
1. března v Oucmanicích, 3. března ve Sloupnici, 16. března v Brandýse, 30. března v Oucmanicích, 17. dubna v Turovech, 3. června ke 2 požárům do Jehnědí a 15. října v Heřmanicích. Při požáru ve Sloupnici sbor se stříkačkou nedojel, neboť ve Džbánově odmítli dát přípřež. Velitel sboru Jan Bek oznámil případ ten CK Okresnímu hejtmanství v Litomyšli. Obec Džbánov zaplatila 20 zlatých pokuty a musela dopravit stříkačku zpět do Svatého Jiří. Mimo toho se sbor zúčastnil hašení 16. srpna požáru v Brandýse, kde lehlo popelem 9 čísel. Byl to jeden z největších požárů té doby, ve kterém se sbor svatojiřský zvláště vyznamenal a obdržel od purkmistrovského úřadu v Brandýse nad Orlicí písemné poděkování.
Téhož roku bylo usneseno opatřit si k požáru plátěné stejnokroje. Režijní vydání vzrostlo od 30. listopadu 1878 do 2. února 1880 na 62 zlatých, 5 krejcarů a rozvrženo na obce podle přímé daně.
Do sboru se v tomto roce přihlásili:
Svatý Jiří: Václav Brýdl, Josef Ludvíček (podruhé), Václav Třasák,
Jehnědí: Josef Rozlílek, který se stal velitelem hasičského odboru jehnědského, který byl ustaven roku 1877.