Jdi na obsah Jdi na menu
 


>> 1877

Počátkem roku obdržel sbor novou čtyřkolovou ruční stříkačku menší soustavy, kterou propůjčil pojišťovací spolek. S velikou radostí byla přivezena stříkačka z brandýského nádraží na saních. Pro panující tuhou zimu nemohli však členové s prvním cvičením začít, i když se každý těšil. Ostatní výzbroj byla dodána během roku. Stříkačka byla zatím umístěna v kůlně č. 1 majitele Františka Harapáta, který převzal pro rok dovoz stříkačky k požárům za 2 zlaté za každé vyjetí.
Po půlnoci 4. dubna 1877 byli obyvatelé svatojiřští i okolní vyburcováni voláním a zvoněním na poplach. Hořelo ve Svatém Jiří. Leknutí bylo tím děsivější, že hrozná vichřice plameny a hořící věci daleko zanášela. Oheň vznikl v čísle 18 u Bartoňů, přenesl se na č. 16 u Pešlů, z něhož zničil část, nynější číslo 36 Františka Harapáta, potom zachvátil č. 4 J. Horáčka a konečně i č. 30 u Medulánů. Při hašení tohoto stavení bylo použito nové stříkačky, která byla ve chvatu, aniž by to kdo zpozoroval, postavena chybně a sice k vodě byla obrácena strana výtlaková, kdežto na místo savic našroubovány byly hadice. Následkem toho musela z ohroženého místa býti odvezena. Stříkačka později byla uvedena přece v činnost a hájeny s ní již jen stropy č. 30. Při tomto požáru byla velice ohrožena fara a stavení Josefa Dostála, náměstka velitele č. 17 a Františka Dostála č. 5. Faru, která na několika místech již chytala, zachránili hlavně sousedé z Louček. K požáru se dostavila stará stříkačka z Brandýsa, se kterou požární sbor brandýsský dokončil hájení fary. U stavení č. 5 poskytla ochranu sama příroda. Za stodolou Medulánovou stála stará velká hrušeň, která svými větvemi zachycovala plameny. Ve stavení, kde vznikl oheň byly značně popáleni manželka majitele a oba synové. Příčina ohně zůstala nevyšetřena - tvrdilo se, že vznikl z neopatrnosti.

Po požáru 8. dubna bylo činné členstvo podle stanov rozděleno do čtyř tlup a zvoleni náčelníci:
tlupa 1: 7 členů, náčelník František Pavlíček z Jehnědí
tlupa 2: 10 členů, náčelník Václav Novák z Louček
tlupa 3: 23 členů, náčelník Florián Vojtíšek ze Svatého Jiří
tlupa 4: 3 členové, náčelník František Petránek ze Sítin

První cvičení se stříkačkou a obeznámení s její obsluhou se konalo 15. dubna 1877 ve Svatém Jiří.

Dne 25. září vyjel sbor se stříkačkou k požáru do Brandýsa nad Orlicí, k hašení požáru se sborem brandýským. Hořelo č. 61. Za to se sboru dostalo zvláštního písemného poděkování půrkmistrovským úřadem v Brandýse nad Orlicí. Podle seznamu B bylo v roce 1877 přijato za členy:
Svatý Jiří: 6 členů (jmenovitě uvedeni pouze Václav Vojtíšek a Jan Votava),
Loučky: František Pánek, Tobiáš Trkal,
Oucmanice: František Beneš, František Doležal, Josef Harapát, Josef Pavlíček,
Jehnědí: 7 členů
Zářecká Lhota: Jan Dostál, František Houdek, Josef Jeništa, František Jeništa, Jan Hylák, František Kučera, Josef Michalec, Josef Trkal, Jan Trkal.