Jdi na obsah Jdi na menu
 


>> 1921
Stagnace - rozpory mezi členy z válečného roku 1915, kdy tehdejší hasičský výbor zaslal ke dni 18. srpna a 2. prosince projev věrné oddanosti Jeho Veličenstvu císaři a králi Františku Josefu I. a rodu panovnickému.

>> 1922
Dne 5. března se sbor zúčastnil cvičení se sekerkami v Chocni, veřejného cvičení v Bošíně a ve Sloupnici.

>> 1923
Přispívající člen Václav Vojtěch z Oucmanic daroval našemu sboru 100 Kč, velitel sboru Jan Fryš dává návrh, aby byl přijat za člena zakládajícího, neboť ze svých velice skromných prostředků, jako služebný, daroval obnos opravdu veliký.

>> 1924
Sbor uvítal v nejdůstojnějšího pana Kašpara, biskua při biřmování, za což daroval našemu sboru 50 Kč. V tomto roce byl zvolen přípravný výbor hasičského sboru v Loučkách.

>> 1925
Sbor uspořádal v rámci oslav 50letého trvání veřejné cvičení 12. července. Od půl jedné do 2. hodiny bylo vítání cizích sborů u Ludvíčkova hostince, o 2. hodině seřazeno 25 sborů včetně zastoupených členstvem a civilní domácí, hosté i ze širokého okolí se odebrali do prostoru pod horním rybníkem, kde ještě jednou uvítal všechny hosty přítel starosta sboru Jiří Harapát. Ten pak udělil slovo okrskovému dozorci příteli Chejnovskému, rolníku z Bošína. Z obsáhlé a pěkné řeči okresního dozorce lze uvést: vznik a vývoj našeho sboru, jeho dosavadní činnost a vzpomínku na padlé členy sboru ve vřavě I. sv. války. Potom byly rozděleny čestné diplomy za 50letou činnost:
 Františku Sedláčkovi ze Svatého Jiří,
 Františku Procházkovi ze Svatého Jiří,
 Janu Horníčkovi ze Sítin,
 Janu Fryšovi ze Sítin,
 Josefu Šnoplovi ze Svatého Jiří, za 40letou činnost,
 Janu Kurkovi ze Svatého Jiří, za 25letou činnost.
Po veřejném cvičení odbýval se koncert na zahradě Josefa Šilara s kuplety a jinými zábavnými podniky - střelnicí, kolem štěstí apod. Dívky v malebných národních krojích obstarávaly prodej pohlednic. Slavnost byla ukončena večer věnečkem. Do sborové pokladny přinesla slavnost výtěžek 5188 korun, 61 hal.

>> 1927
Sbor se zúčastnil veřejného cvičení ve Sloupnici, ve Džbánově a v Loučkách a hašení ohně u Jirečků ve Voděradech, u Jeništů v Oucmanicích, kde vyhořela nová stodola od benzinu při plnění nádržky motoru. Jeništa dal za obětavou práci při hašení požáru stodoly zúčastněným členům 100 Kč. Zemské ústředí hasičské se odhodlalo ke stavbě hasičského domu v Praze 1, na nějž místní sbor věnoval k podpoře této stavby 50 Kč.

>> 1928
Zúčastnil se slavnosti V Mostku, v Javorníkách a v Chocni. Hašení požáru v Oucmanicích u Šejnohů, kde zapálil blesk, slavnosti v krojích při svěcení zvonů ve Svatém Jiří. Z podnětu schůze obecního výboru 14. prosince 1927 a ustavující schůze 6. ledna 1928 byl založen sbor v Oucmanicích.

>> 1929
V této době bylo zavedeno u všech hasičských sborů vzájemné oslovení "bratře" místo dosavadního "příteli". Sbor se zúčastnil slavnosti 50letého trvání hasičského sboru v Tisové a veřejného cvičení ve Skořenicích a v Oucmanicích, 7. července slavnostního odevzdání praporu 30. pěšímu pluku "Jiráskovu" ve Vysokém Mýtě, 9. července uvítání presidenta Masaryka v Chocni.

>> 1930
Sbor se zúčastnil okrskového cvičení v Loučkách, ve Voděradech, ve Slatině a ve Dvořisku.