Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archivní materiál farního úřadu pro obec Svatý Jiří

Podstatná část archivního materiálu byla v roce 1956 předána do správy Okresního archivu v Ústí nad Orlicí, kde je evidován pod přírůstkem čís. 266.

1. Protokol o zkoušce snoubenců (1807-1838, 1867-1872)
3. Kniha ohlášek snoubenců (1855-1878, 1879-1923)
9. Inventář fary (1825, 1826, 1827, 1886)
13. Hospodářský plán lesa (1892)
14. Kniha všech restův peněžitých, gruntovních a odkšaftovaných, též z krav zádušních, nájemných (1689-1740)
15. Účetní knihy (1788-1869, 1861-1899)
18. Účet jmění kostela (1894-1929)
54. Knihy opisů zeměpanských a biskupských výnosů a nařízení (lat., něm., česky 1807-1900)
55. Podací protokol (1844-1930)
59. Spisy školní (1829-1906)
66. Přílohy ke snubním matrikám (povolení vrchnosti, ohlašní listy pastorů helvetské víry o uzavřených sňatcích 1818-1926)
194. Výtahy z křestních matrik (1816-1847)
222. Výtahy z úmrtních matrik (1821-1848)
252. Hospodářské a účetní záležitosti (1826-1923)