Jdi na obsah Jdi na menu
 


SVATOJIŘSKÁ ŠKOLA

5. dubna 1806 přišel do zdejší obce Herman Bek ze Solnice a dne 30. května 1807 začal ve Šnoplově chaloupce (č. 2, která sloužila jako hospoda) vyučovati děti. Později, když dětí přibylo, vyučovalo se ve velké světnici (v šenkovně).
V r. 1810 se započalo se stavbou školy v č. 32. První vyučování v této budově se konalo v listopadu 1811.

Když 4. března 1831 ve věku 56 let, po 24letém působení v obci zemřel první učitel Herman Bek, nastoupil na jeho místo syn Augustin Bek, tehdy 22letý pomocník učitelský v Častolovicích. Učitel Augustin Bek působil v obci přes 40 let. C. k. zemskou školní radou byl dán na odpočinek 1. srpna 1871 a 30. září 1872 zemřel. Novým učitelem se stal syn jeho Jan Bek, v té době podučitel, a od 11. června 1871 řádný učitel. Řídící učitel Jan Bek odešel do penze 1. května 1905. Rod Beků tak v obci učil téměř 100 let.[1]

Učiteli náležel plat z náboženského fondu a ze školného, který zpočátku činil ročně cca 129 zl.
V letech 1864-1865 byl na zdejší školu dosazen učitel František Blažek ze Zálše (syn Bekovy sestry). Jeho roční plat činil 126 zl.

Roku 1830 byla v Oucmanicích, v č. 10, zřízena "poboční škola", kde učil Václav Vojtěch. Tento učitel musel sháněti živobytí po číslech. Zemřel 31. března 1869.

14. července 1865 byl zvolen I. školní výbor, jehož předsedou se stal Fr. Harapát.

31. října 1870 přišel zprvu jako výpomocný učitel Jan Bek a jeho plat, určený na 5 let činil již 400 zl. ročně s pětiletým přídavkem po 40 zl. ročně.

V letech 1874 a 1875 byla v č. 34 zřízena II. třída a v r. 1875 přišel jako výpomocný učitel Ant. Střítecký z Hochvaldu. Vyučování ve II. třídě začalo 1. února.

V roce 1875 byla otevřena škola v Jehnědí - nejprve s jednou třídou, od r. 1877 se dvěma..

V roce 1889 bylo započato se stavbou školy v č. 37 a v r. 1890 byla budova dokončena. Stavěl ji Drahoš z Vysokého Mýta.

[1] 26. 7. 1849 byl na kněžství posvěcen František Bek, syn po zesnulém Hermanu Bekovi, bývalém školním učiteli. V r. 1865 se František Bek stal litomyšlským kaplanem.