Jdi na obsah Jdi na menu
 


Müllerova mapa Čech [1]
z roku 1720 ve vydání z roku 1790
Mapa Čech Jana Kryštova Müllera z roku 1720 patří k nejkrásnějším a nejcennějším kartografickým dílům naší minulosti. Vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských požadavků státu (rakouské monarchie). Mapa byla digitalizována.

>> zobrazit podrobné informace o Müllerově mapě 

I. vojenské (josefské) mapování [2]
1764 - 1768 a 1780 - 1783 (rektifikace)
Mapování prováděné důstojníky vojenské topografické služby, kteří projížděli krajinu na koni a mapovali metodou "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Velká pozornost byla věnována komunikacím, řekám, potokům, využití půdy i různým typům budov (kostely, mlýny).

Mapový list obce: č. 149

>> zobrazit podrobné informace o I. vojenském mapování

II. vojenské mapování - Františkovo [2]
1836 - 1852
Obsah mapy je v podstatě totožný s I. vojenským mapováním, přidány byly výšky trigonometrických bodů.

Mapový list obce: O_9_XI

>> zobrazit podrobné informace o II. vojenském mapování


III. vojenské mapování - Františko-josefské [2]
1876 - 1878 (Morava a Slezsko), 1877 - 1880 (Čechy)
Mapy jsou oproti II. vojenskému mapování vylepšeny znározněním výškopisu - šrafami, vrstevnicemi a kótami. Výsledkem jsou kolorované tzv. topografické sekce.

>> zobrazit podrobné informace o III. vojenském mapování


Císařské otisky stabilního katastru [5]
Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech byly pořizovány v letech 1824 - 1843. Každé katastrální území stabilního katastru je zobrazeno v průměru na čtyřech mapových listech. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru provádí skenování map a do konce roku 2007 by mělý být pokryty celé Čechy. Celé území České republiky na starých mapách stabilního katastru (tj. cca 50 000 mapových listů) plánuje Zeměměřický úřad zpřístupnit do konce roku 2008.

Mapový list obce Svatý Jiří:
5313-2 St. Georg (Swaty Giři), mapováno 1839, dochováno úplné, 2 mapové listy

>> Archivní mapy Zeměměřického úřadu


[1] zdroj: © Historický ústav AV ČR, http://www.hiu.cas.cz 
[2] zdroj:
© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna,
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně, http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR, http://www.env.cz