Jdi na obsah Jdi na menu
 


"Včerejšek je jen vzpomínkou dneška a zítřek je snem dneška."

HISTORIE OBCE SVATÝ JIŘÍ

Obec Svatý Jiří je prvním místek okresu Ústí nad Orlicí, doloženým v listině, která je skutečným originálem z roku 1199. Získané právo udělování mimořádných odpustků svědčí o významu sídliště v době, kdy se na většině území okresu s osídlováním teprve začínalo. Dosud nevíme, kdo založil dnešní obec Svatý Jiří - zda velmož Jiří, odkud přišli první obyvatelé, jaký byl motiv pro vybudování kaple. Je ale známé, že šlo o ves, která byla založena již mimo staré osídlení, na okraji rozsáhlého hvozdu, který se rozprostíral od dnešní Chocně až k českomoravské hranici. Tehdejší obyvatelé měli v této málo zalidněné oblasti určité výhody, jako například osvobození od feudálních povinností na určitou dobu - lhůtu. Od toho také vznikl název Lhota.

Existence kaple a vsi je tedy prvně doložena v roce 1199 jako Lhota s kostelem sv. Jiří. Blíže neznámý velmož Jiří, pravděpodobně příslušník roku Hrabišiců a gruntovní pán zdejšího okolí, nechal vystavět kapli, pro kterou udělil arcibiskup kaločský Saul již zmíněné právo pro udělování mimořádných odpustků.

Podle závěti Kojaty Hrabišice z roku 1227 se pro ves uvádí název Na Lhotě, podle nadace Zbraslavského kláštera z roku 1292 je to název Lhota u kostela sv. Jiří. V roce 1308 došlo k pojmenování Ves sv. Jiří, neboli Prostřední Lhota, kdy byla ves majetkem Vítka ze Švábenic. Název Prostřední Lhota vznikl proto, že byla mezi dvěma Lhotami. První byla Lhota Ujčíkova, nynější Sudličkova a Lhota u Chocně, později Lhota nad Choceňkem, nynější Zářecká Lhota.

Roku 1506 koupil Prostřední Lhotu od Václava Litovlického majitel Brandýsa nad Orlicí Jan Kostka z Postupic. Od této doby se osud vesnice váže k brandýskému panství do konce feudalismu. Kostel patřil též k děkanství ve Vysokém Mýtě, ale po zřízení biskupství v Litomyšli byl s vysokomýtským děkanstvím v roce 1350 převeden do Litomyšle, čímž odpadl od původního biskupství pražského.

Od 16. století se ustálil název vsi Svatý Jiří. Fara, náležející ke kostelu sv. Jiří, nebyla dlouhá léta obsazena. Byla spravována zámeckým kaplanem z Brandýsa nad Orlicí, který užíval zpočátku titul farář svatojiřský a administrátor brandýský.

V letech 1959 - 1990 byla tato ves naprosto v rozporu s historickými fakty přejmenována na Nový Jiří. Přídavné jméno "nový" v tomto případě nemělo naprosto nic společného s historií vsi, bylo jen politickou záležitostí, která měla odstranit ideologicky nevhodný přívlastek "svatý". Šlo o změnu, která proběhla v době kolektivizace zemědělství, pod dojmem, že se začíná rozvíjet nový život družstevních rolníků.
 
Archeologické nálezy z období od pravěku do konce 13. stloletí v lokalitě Svatý Jiří:
neolitický kamenný nástroj, střepy hradištní keramiky bez časové specifikace

Architektonické památky
románský tribunový kostel sv. Jiří, barokně přestavěný, pocházející v jádře snad z 2. poloviny 12. či počátku 13. století. Při kostele snad bývalo i šletické sídlo